1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Havaalanında Ruhsat Sahibine 6 Ay Hizmet Hakkı

Havaalanlarındaki işletmelerde ruhsat değişikliği gereken durumlarda hizmetin aksamaması için eski ruhsat sahibi 6 ay hizmet verebilecek.

havaalaninda-ruhsat-sahibine-6-ay-hizmet-hakki

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında faaliyet gösteren işyerinin adresinin, faaliyet alanının, sahibinin ya da işleticisinin değişmesi nedeniyle yeni ruhsat düzenlenen veya düzenlenecek olan işletme faaliyetine başlayana kadar, eski ruhsat sahibi hizmette aksaklık yaşanmaması amacıyla 6 ay hizmet verebilecek.

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleriİçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, havaalanlarında akaryakıt kuruluşlarının ruhsat başvurularında havaalanı işletmecisi tarafından mevcut havaalanı kapasitesine bağlı olarak tesislerin gerekli emniyet mesafeleri, hava tarafından araç trafiğinin azaltılması, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması ve kullanıcıların akaryakıt ihtiyacının belirlenmesi ve bu konuda rekabet hususlarını da içerecek şekilde taleplere cevap verecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekecek.

Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği’ ne göre hava aracına ve/veya komponentine bakım yapmak için üs bakım yetkisi almış olan kuruluşların, hat bakım hizmeti için ayrıca ruhsat almaları zorunlu olmayacak. Ancak, hava aracı hat bakım hizmetinden üs bakım hizmetine geçmiş olan kuruluşların 6 ay içerisinde üs bakım hizmet alanı için söz konusu yönetmelik kapsamında ruhsat almaları gerekecek. Bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki fark ruhsat değeri olarak esas alınacak.

Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak ve hava aracı için boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşlar için; Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği’ne göre, bakım onarım kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda dışarıdan sağlanacak hizmetler kapsamında en az 2 bakım kuruluşunun el kitabında söz konusu hizmet/hizmetlerin verileceğine ilişkin anlaşma bilgilerinin yer alması gerekecek. Bu anlaşma bilgileri ile boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşun, hava tarafında faaliyet göstermesine ihtiyaç duyulduğu yönünde, hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarının sorumlu müdürlerinden alınacak belgelerin de havaalanı işletmecisi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) sunulması zorunlu olacak.

İşyerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet gösterdiği alanın, işyeri sahibinin ya da işleticisinin değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esas olacak. Yeni ruhsat düzenlenen veya düzenlenecek olan işletme faaliyetine başlayana kadar, eski ruhsat sahibi 6 ay, hukuki zorunluluklar dışında hizmette aksaklık yaşanmaması amacıyla hizmetine devam edebilecek. İşyerinin faaliyet gösterdiği mahal kodunda ve/veya mevcut işyerinin ticari unvanında değişikliğe gidilmesi durumunda SHGM hizmet tarifesinde belirtilen indirimli ruhsat ücreti esas alınacak.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Ağaoğlu’nun Kredi Notu Yükseldi

Geçtiğimiz günlerde Ağaoğlu Şirketler Grubu için yatırım yapılabilir notu veren Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Ağaoğlu …