1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

AutoCAD Performansını Artırma Yöntemleri..

AutoCAD’in performansı iki yöntemle artırılabilir.
Bunlardan birincisi işletim sistemine ait ayarlar veya sistem değişkenlerinde değişiklik yapmak olacaktır. İkinci yöntem ise AutoCAD içerisindeki çeşitli komutlardan faydalanarak çizim dosyalarının ebatlarını küçültmek ve çalışma alanına ait görüntüleme ayarlarını düzenleyerek etkileşimi arttırmaktır.

İşletim Sistemi Ayarları:
— Kullanmakta olduğunuz işletim sistemine göre Scandisk veya Checkdisk işlevlerini kullanabilirsiniz. Bu işlemler sabit diskteki hataları tespit ederek bunları düzeltmeye çalışır. Eğer diskte herhangi bir hata var ise okuma ve yazma işlemlerinde oluşacak hatalar nedeniyle sistem performansında düşüş yaşanabilir.
— Disk birleştiriciyi (hard disk defragment), parçalara ayrılmış dosyaları sabit disk üzerinde yeniden düzenleyerek sıralı bir alanda toparlar. Bu işlem sayesinde dosyaların okunması sırasında diske erişim süresi kısalacaktır.
— Sanal bellek (swap file) için kullanılacak alanın sistemde kullanılması düşünülen yazılımlara göre ayarlanması gerekmektedir. Ancak genel olarak uygulanan bir kural, sanal belleğin sistemde bulunan belleğin (RAM) 2 veya 3 katı büyüklüğünde bir alan olarak tanımlanması yönünde olacaktır.
— Eğer Windows XP’de kullanmıyorsanız ( şiddetle tavsiye ederim) diskinizin 12,5% kadarını MFT için kaydeder.(MFT = Master File Table) MFT fragmantasyonu sistem performansının orantılı biçimde düşmesine neden olabilir. Örneğin bilgisayarınızda yüzlerce program yükleyip kullanıyorsanız MFT kullanımı daha yüksek olacaktır, bu yüzden duruma göre 25% çıkması daha faydalı olacaktır. Eğer yüzdeyi bu değere çıkarmak istiyorsanız Regedit’e girip” HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem” anahtanna gidin, sağ tıklayıp “new > DWORD value” deyip yeni bir DWORD değeri oluşturun ve isim olarak “NtfsMftZoneReservation” verin, değer okrak 2 yazın( 1=12,5% , 2=25%)
— İleri düzeydeki kullanıcılar sanal bellek için sabit disklerinde ayrı bir bölüm (partition) açarak, sanal bellek alanının bölünmesini (file fragmentation) engelleyebilir. Bu işlem sayesinde sanal belleğe erişim kolaylaşacaktır ve bazı noktalarda yaşanan yavaşlama ortadan kalkmış olacaktır.

AutoCAD Sistem Ayarları :
Aşağıda belirtilen değişkenler AutoCAD ve AutoCAD LT’nin performansını düzenlemede kullanılabilir.
— PURGE komutu çizimde kullanılmayan katmanlar (layer), bloklar (block), çizgi tipleri (linetype), ölçülendirme tipleri (dimstyle), yazı tipleri (textstyle) ve çoğul çizgi tanımlarını (mline definition) çizim dosyasından çıkartacaktır.
— CONVERT komutu eski AutoCAD sürümlerinde oluşturulmuş Polyline çizim elemanlarını ve taramaları yeni sürüme ait gelişmiş çizim elemanlarına dönüştürecektir. Bu sayede hem çizim dosyaları küçülecektir hem de çizim elemanlarının bellek kullanımı daha verimli olacaktır.
— INDEXCTL değişkeni, katmanların ve nesnelerin koordinat sistemlerine ait bilgileri içeren tablonun dosya ile yaratılıp saklanmasını denetler. 1, 2 ve 3 değerlerini alabilen bu değişken, özellikle dış referans (Xref) ve dosyaları kısmen açmayı sağlayan Partial Load işlemlerinde dosyaların okunmasını kolaylaştırır. 0 değeri ise bu işlemi iptal ederek tabloların oluşturulmasını engeller. Ancak bu değişkene 0 dışında bir değer atanması halinde, dosya yazma işlemi biraz daha uzun sürede tamamlanır ve dosya ebatlarında ufak bir artış gözlenebilir.
Not: Yeni bir çizim oluşturulduğunda INDEXCTL değişkeni sistem tarafından 0 olarak ayarlanmaktadır.
— FILLMODE değişkeni; çoğul çizgi (multiline), iz çizgileri (trace), katı dolgular (solid fill) ve taramaların (hatch) içlerinin görünüm alanlarında dolu veya boş görüntülenmesini belirler. Bu değişkenin kapalı konuma getirilmesi durumunda çalışma alanının yeniden çizme ve yeniden türetme işlemleri (redraw – regen) hızlanacaktır.
— Kullanılmayan dış referanslar (xref) ve resim dosyaları (images) çizimlerden kaldırılmalıdır. Çizimde bulunan dış referanslar ve resimler belli bir miktar bellek tüketmektedir. Bu nedenle kullanılmayanların çizimden kaldırılması bellekteki kullanılabilir alanı arttıracaktır.
— QTEXT değişkeni çizimde yer alan yazıların, yazı alanını kapsayan bir dikdörtgen ile simgelenmesini sağlar. Bu değişkenin açık konuma getirilmesi durumunda sistemin görüntüleme performansı artacaktır. Eğer yazıların görüntülenmesi gibi bir gereksinim yok ise, bu değişkenin açık duruma getirilmesi önerilir. Ancak bu değişkenin açık olduğu durumlarda alınan çıktılarda yazılar kendilerini temsil eden dikdörtgen şeklinde yazdırılacaktır.
— Çizimde kullanılmayan katmanların kapatılması görüntülemeye yönelik tüm işlemleri hızlandırmaktadır. Bu nedenle çizimlerde az ihtiyaç duyulan bilgilerin mantıklı bir katman düzeni ile sadece gerektiği durumlarda açılması, sistem üzerindeki yükü azaltarak etkileşimi arttıracaktır.
— Çizimlerin kısmen açılmasını sağlayan Partial Load işlemlerinde çizimin sadece tanımlı bir bölümünün açılarak görüntülenmesini sağlar. Bu seçenek, özellikle büyük ve karmaşık çizimlerin üzerinde yapılan çalışmalarda sistem üzerindeki yükü büyük oranda azaltabilmektedir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Maslak Kira Fiyatlarında Zirveye Oynuyor

Ofis kira fiyatlarında Maslak, bu alanda zirvede bulunan Etiler-Levent bölgesiyle yarışıyor. Metrekare bazında ofis kira …