1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yüklenici Firmayı KİK Yaktı ‘Oğlum Bak Git’ Diyor

Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) hizmet ihalesi alan yüklenici firmalar, bugünlerde KİK’e ‘Oğlum bak git’ dese yeridir! Nedenine gelince…

Kamu İhalelerinde yükleniciye umut olacak dava

Kıdem Tazminatı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntıları basına sızdırıldığı günden beri sert eleştirilere sahne oldu. Düzenlemeyle ilgili kamuoyunda işçi lehine ve aleyhine olan konular her gün gazetelerin sütunlarını dolduruyor… Taslak, çalışan ve işveren kesimlerince daha çok tartışılacak…
Diğer taraftan yürürlükte olan uygulamaların ‘Kıdem Tazminatı’na ilişkin aksayan tarafları da yeni davalara konu oluyor…

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “taşeron işçi çalıştıran yüklenici firma”lara ilişkin düzenlemeler de dava konusu olanlar arasında yer alıyor.

Kamu ihalelerinde ‘Kıdem Tazminatı’nın yüklenici firmalara getirdiği yük’ için Danıştay’a dava açıldı.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 maddesi ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler’i; 79. maddesi de ‘hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi’ni içeriyor…

78. Madde yüklenici firmaların ihaleyi alırken hesap etmesi gereken her türlü personel giderlerini düzenlerken, 79. madde hizmet alımı için aşırı düşük teklif veren yüklenici firmaların yükümlülüklerine yer veriyor.

YÜKLENİCİ FİRMALARIN İTİRAZI

Yüklenici firmaların kamudan aldığı hizmet ihalelerinde damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları, amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi, yaka kartı ile bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti için yüzde 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanıyor…
Özetle Kamu İhale Kurumu hizmet alımında tüm giderler için yüklenici firmaya yüzde 3’lük çıplak maliyet hesaplıyor ve ödemeyi bu oran üzerinden yapıyor.

Yüklenici firmaların en büyük itirazı burada ortaya çıkıyor…

Yüklenici firma, KİK’ten aldığı personel çalıştırması gereken ihalelerde uygun görülen yüzde 3’lük payın yüzde 2,2’sini damga vergisi olarak devlete ödüyor. Geriye yüzde 0,8’lik kısım kalıyor.

Yüzde 0,08’lik kısım içerisinde de (Kıdem Tazminatı hariç) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. Maddesinde yer alan sözleşme giderleri ve genel giderler (net oranları belli olmamakla beraber) yaklaşık yüzde 0,4-0,05’lik paya tekabül ediyor…

Kaba hesapla KİK hizmet alımı için yüklenici firmaya ödediği yüzde 3’lük bedelden Kıdem Tazminatı için yaklaşık yüzde 0,4’lük miktar kalıyor.

Yüklenici firmalar bu oranın yetersiz olduğunu iddia edip düzenlemeyi Danıştay’a götürdü. Tebliğ 2001 yılından beri uygulanıyor… En son 2008 yılında değişikliğe uğradı…

Yüklenici firmalar maliyet hesabının ihale bedelini karşılamadığını iddia ediyor. Ekstra maliyetleri yüklenici firma cepten ödüyor.

Firmalar, 1 yıllık ihaleye hizmet alım ihalesi için bir işçinin ‘Kıdem Tazminatı’ 13 maaş üzerinden hesaplandığını ve bunun ihale bedelinin yüzde 8’ine tekabül ettiğini ve yüzde 3’lük bedelin bu yüzden yetersiz olacağını savunuyor…

Yüklenici firmalar reel maliyeti karşılamayan bu düzenlemenin yürürlülüğünün durdurulmasını istiyor.

Hakan GÖKSEL / Haber 7
twitter.com/hakan_goksel
hakan.goksel@haber7.com

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Nüsa Uğur: Hazine Arazilerinde Kiralama ve İrtifak Hakkı!

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Başkanı Vedat Akgiray, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka açılma koşullarım basitleştirdiklerini hatırlattı ve …