1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yıldız Teknik Üniversitesi – Proje Yönetimi Sertifika Programı

Amaç
Küreselleşme ve günümüz değişken koşulları nedeniyle değişik ölçeklerde karşımıza çıkan ve farklı disiplinlerin katılımcılarıyla karmaşık bir yapı gösteren projelerin metodik olarak yönetilmesi ve bu konuda eğitimli kadroların oluşturulması önem arz etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan Proje Yönetimi Sertifika Programı, Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.

Microsoft Project ile Proje Yönetimi Uygulamaları, ms project, proje yönetim, proje yönetim metodolojileri, proje yönetimi, project server, projelerde entegrasyon, projelerde iletişim yöntemi, projelerde insan kaynakları, projelerde kalite yönetimi, projelerde kapsam yönetimi, projelerde maliyet yönetimi, projelerde risk yönetimi, projelerde satınalma ve tedarik yönetimi, projelerde zaman yönetimi

Programın kapsamında PMI ve diğer proje yönetim metodolojilerini oluşturan bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alacaktır.

Eğitim sonucunda katılımcıların ;

* Temel Proje Yönetim Terminolojisi ve Genel Kavramlarına hakim olması
* Aşağıdaki bilgi alanlarında edindikleri bilgileri kullanarak projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde Microsoft Project ile örneklemeler yapabilmesi amaçlanmaktadır.

o Entegrasyon Yönetimi,
o Kapsam Yönetimi,
o Zaman Yönetimi,
o Maliyet Yönetimi,
o Kalite Yönetimi,
o İnsan Kaynakları Yönetimi,
o İletişim Yönetimi,
o Risk Yönetimi,
o Tedarik ve Satın Alma Yönetimi

Katılımcılar, gerçek iş hayatından uluslararası kabül görmüş yöntemler, iyi pratikler ve standartlar kullanılarak hazırlanmış uygulama ve örnekler ile proje başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır.

Katılım Şartları
Eğitimin hedef kitlesi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, “Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Proje Yönetimi Sertifikası” almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.

Bu kapsamda ;

* Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri , planlamacılar vb.)
* Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak olanlar
* Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler
* PMP olmayı hedefleyenler
* Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
* Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firmaların orta ve üst düzey yöneticileri.
* Yeni bir meslek edinmek isteyenler
* Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan Proje Yönetimi Sertifika programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile İstanbul Institute’den bir yetkilinin imzası olacak şekilde İngilizce ve Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.

Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamalarıkoşulu ile iki tür belge alabilecekler:
1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam ve final sınavdan başarılı bir puan almak zorunludur.

Katılımcılar, PMI’ın PMP sertifikasını almak için PMI’ın açmış olduğu PMP sınavına girmek ve başarılı olmak durumundadır. Bu program PMI sınavına giriş için gerekli olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerli olacaktır.

Eğitim İçeriği
Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI)
Bu Bölüm 36 saat / 6 gün olarak ön-görülmektedir. İçerik ;

* Proje Yönetimine Giriş
* Projelerde Entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi)
* Projelerde Kapsam Yönetimi
* Projelerde Zaman Yönetimi
* Projelerde İnsan Kaynakları
* Projelerde Maliyet Yönetimi
* Projelerde Kalite Yönetimi
* Projelerde Satınalma ve Tedarik Yönetimi
* Projelerde İletişim Yönetimi
* Projelerde Risk Yönetimi

Microsoft Project ile Proje Yönetimi Uygulamaları
Bu Bölüm 12 saat / 2 gün olarak öngörülmektedir. İçerik ;

* Proje Tanımlama Süreci
* Aktivitelerin Belirlenmesi – WBS Oluşturma
* Bağlantıların Oluşturulması – Network Yapılarının Oluşturulması
* Kaynakların Tanımlanması
* Süre ve Maliyet Tahminlerinin Oluşturulması
* Kritik Yol Analizi (CPM)
* Kaynak Histogramları – Kaynak Seviyelendirme
* Nihai Plan Oluşturma – Proje Kontrolü
* MS Project İleri Düzey Kullanımı – Project Server

Proje Yönetim Metodolojileri (diğer)
Bu Bölüm 6 saat / 1 gün olarak ön-görülmektedir. İçerik ;

* Modeller hakkında Genel Bilgi
* PRINCE2® PRojects IN Controlled Environments metodolojisine giriş
o Süreçler
o Bileşenler
o Teknikler
* PMI ve PRINCE2 Metodolojilerinin farkları

Sertifika Genel Sınavı
Bu Bölüm 6 saat / 1 gün olarak öngörülmektedir.

* Sınav öncesi özet
* Sınav
* Sınav sorularının açıklamalı olarak cevaplanması

Eğitim Kadrosu
* Leman Türkoğlu,PMP
* Hakan Aksungar, PMP
* Meral Atabay,PMP
* Bircan Şeşen
* Çağdaş Gümüş,PMP
* Mehmet Cüneyt Üvey , PMP

http://www.istanbulinstitute.com.tr
Kayıt ve bilgi için : info@istanbulinstitute.com
0212 283 24 02 (Pbx) – 0212 283 24 05 (Pbx) Eğitim Süresi : 60 Saat – 5 Hafta
Cumartesi – Pazar 9:30 – 17:00 Arası
Eğitim Başlama Tarihi : 26 Mart 2011

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

PYSoft İnşaat ve Tüm Sektörler İçin Proje Yönetim Programı

Proje Yönetim Programı (PYSoft) İNŞAAT ve TÜM SEKTÖRLER İÇİN BİLGİSAYAR İLE ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER Projeleri Yönetirken …