1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yalıtım Ürünlerinin Ömürleri, Bina Ömrüne Eşit!

İzoder Yönetim Kurulu Başkam Sedat Arıman, yalıtımlı binaların sayısı henüz az olsa da, yalıtımın gerekliliği konusundaki bilincin artmaya başladığı görüşünde

İzoder Yönetim Kurulu Başkam Sedat Arıman, yalıtımlı binaların sayısı henüz az olsa da, yalıtımın gerekliliği konusundaki bilincin artmaya başladığı görüşünde. Arıman, “Toplumun büyük bir kesiminde, ısı yalıtımının faydaları ile ilgili bilinç oluşmaya başladı. Ancak ülkemizde 17 milyon konutun yüzde 90’ma yakını halen yalıtmışız. Bu binalara yalıtım yapılması durumunda, ülkemiz 10 milyar TL kazanabilir. Bu durumda ısı yalıtımı, Türkiye ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz ediyor. Doğalgaz ve elektrik faturalarım yarı yarıya indirmek ve daha sağlıklı binalarda oturmak isteyen aileler, apartman ve site yöneticileri yalıtım yaptırmalılar” diyor. Isı yalıtımı için harcanan para, 3-5 yıl gibi bir sürede tüketiciye geri dönüyor. Yalıtım ürünlerinin ömrü ise binaların ömrüne eşit. “Yalıtım çok yüklü bir maliyet getirmeden yapılan bir yatırım” diyen Arıman’a göre, yalıtım işlemleri biter bitmez ısıtma ve soğutma için harcanan faturalar en az yarısına düşüyor. Arıman, “Çatısı ve dış cephe duvarları yalıtımlı olan bir dairede, klima veya doğalgaz ihtiyacı en aza indirgeniyor” diyor.

Yeni binalarda EKB zorunlu
Yeni binalarda ruhsat aşamasında, eski binalarda ise binaların kiralanması ve satılması süreçlerinde EKB (Enerji Kimlik Belgesi) aranacak. Belge, binanın toplam enerji tüketimi ve sera gazı salım miktarını A ve G arasında sınıflandırıyor. Yeni yapılacak binaların ısı yalıtım kurallarına uygun olarak inşa edilmesi zorunlu olduğundan, ısıtma için enerji sınıfları en az D’den başlayacak. Bu belge sayesinde, son kullanıcılar satın alacakları veya kiralayacakları binaların enerji verimliliğini, bunun yarattığı işletme maliyetlerini, karbondioksit salım miktarını ve çevreye etkilerini görebilecek.

Küf, mantar ve yangına karşı yalıtım
Yalıtımın tüketiciye pek çok fayda sağlayacağını belirten Anman, yönetmeliklere uygun olarak yapılacak ısı yalıtımıyla, harcamalarda en az yüzde 50 tasarruf edildiğini belirtiyor. Sözlerine devam eden Anman, “Isı yalıtımı sayesinde yakıt tüketimi ve atık gazlar azaltılarak, çevrenin korunmasına katkıda bulunuluyor. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturulabiliyor. Doğru yalıtım, evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşumuna neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önlüyor. Uygun malzemeler ile ses yalıtımı yapılarak yaşanan ortam istenmeyen seslerden yalıtılıyor. Gürültünün zararlı etkileri ve gürültülü alanlardan çevreye yayılan ses azaltılıyor. Ayrıca yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla seçilecek doğru yalıtım malzemeleri ile yangın güvenliği de sağlanabiliyor” diyor.

Emlak piyasasında belirleyici olacak
EKB uygulamasında mevcut binalar için 2017’ye kadar bir zorunluluk bulunmasa da, İzoder bu konuda hükümetten bazı destekleyici adımlar atılmasını talep ediyor. Arıman, “Binaların alım satımı ve kiralanmasında belgenin ibrazı konusunun, gelecek yıl uygulamaya geçmesini bekliyoruz” diyor ve ekliyor: “EKB uygulaması emlak piyasasında belirleyici bir kriter olacak. Belgenin konut alım satım ve kiralamalarında gösterilmesi zorunlu hale getirilirse, insanlar aldıkları evin sadece bina özelliklerini değil, enerji maliyetlerini de hesaplayabilecek ve buna göre karar verecek. Isıtma, soğutma, sıcak su ve aydınlatma için enerji tüketimleri görülebildiğinden, kimlik belgesine göre binalardaki konut fiyatlarının da etkilenmesi bekleniyor.

Yalıtımsız binalara artık her konuda fazla tüketen, fazla masraf çıkartan binalar olarak bakılacak ve değerleri azalacak. Belgesi olmayan ya da düşük enerji sınıfına sahip evler, kiralama ve satın almada tercih edilmeyecek. Binanın ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu ve ısıtma, soğutma, aydınlatma için ne kadar para harcanması gerektiğini gösteren Enerji Kimlik Belgesi’nin bu nedenlerle konut fiyatlarını da etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.” diyor.

EKB uygulamasıyla yalıtıma yönelişin de artacağını ifade eden Arıman, “Tüketicinin bilinç seviyesine veya proje ve yüklenici kuruluşların prestijli yapı imal etme arzularına bağlı olarak, enerji verimli ve çevreye karşı daha duyarlı binalara yönelik talep artacaktır. Enerji sınıfını iyileştirmek isteyen yatırımcılar, yönetmeliğin tanımladığı asgari yalıtım seviyelerinin üzerine çıkacak. Buradan hareketle, ısı yalıtım malzemeleri başta olmak üzere, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin öneminin ve kullanım miktarlarının artması beklenebilir. Benzer bir şekilde, yenilenebilir enerjiden faydalanan mimari tasarım ve sistemlere yönelik talepler de artacaktır” diyor.

Hürriyet/Eda UTKU

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

“Avangart İstanbul, Bölgenin En Ucuzu”

Gül Proje’nin satışa sunduğu Avangart İstanbul’un 7 bin 142 liralık metrekare fiyatıyla bölgenin en ucuzu …