1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tarım Dışı Alanlar İçin Kanun Teklifi

AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım, 11 Ekim 2004 tarihinden önce tarım dışı kullanıma açılan arazilerde yapılan yatırımların ekonomiye kazandırılması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

tarim-disi-alanlar-icin-kanun-teklifi

AK Parti’li Yıldırım ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Buna göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım dışı kullanıma açılmış bulunan araziler ile bu kanunun yayımlanacağı tarihinden önce enerji, doğalgaz, elektrik üretim ve kaynak alanlarının kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin, tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımını teminen bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için 7 TL ödenmesi şartıyla izin verilecek.

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri durdurulacak.

Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca, başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirecek.

Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi-

Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle, gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla Bakanlık bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulacak.

Teklifin gerekçesinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun yürürlüğe girmeden önce bir şekilde tarım dışı kullanıma açılmış bulunan tarım arazilerinde yapılan yatırımların ekonomiye kazandırılması, kamu yararının sağlanması amacıyla böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, ”Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa geçici madde eklenmesi ile söz konusu tarım dışı kullanıma açılmış arazilerdeki yatırımların hayata geçirilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanmıştır. Hayata geçirilecek bu yatırımlar ile birçok vatandaşımız da istihdam edilecektir” denildi.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bu İlçede Arsa Fiyatları Günlük Yüzde 15 Artıyor

Kanal İstanbul, iki yeni şehir ve üçüncü havalimanına ev sahipliği yapacak Arnavutköy’de arsa fiyatları borsayı …