1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bacalar – Bacalar Hakkında Genel Bilgi – Şönt Baca Nedir?

Bacalar Hakkında Bilgiler

TANIM:Atık gazların açık havaya atılması için binanın içine veya binaya bitişik veya hut açık havada serbest olarak inşa edilmiş ve insaat tekniği kurallarına uygun şartları sağlayan sistemdir.

ÇEŞİTLERİ:
A- ADİ BACA
B- ŞÖNT (ORTAK) BACA
C- MÜSTAKİL BACA

A- ADİ BACA
Birden fazla birime hizmet vermek için tasarlanmış her katta cihazların doğrudan bağlandığı bacalardır. Bu tip bacalara hiçbir Doğal gazlı ve LPG ile çalışan cihaz bağlanamaz.
B- ŞÖNT (ORTAK) BACA
Zeminden çatı üstüne çıkan bir ana baca ve bu ana bacaya bağlanan her birime (daireye eve) ait branşmanlardan meydana gelen bacalardır. Şönt baca branşman boyu 1.20cm den küçük olmamalıdır Yan yana iki branşman aynı ana bacaya bağlanamazlar. Son kat baca boyu en az 4 m olmalıdır
C- MÜSTAKİL (ÖZ) BACA
Tek bir birime hizmet vermek için inşa edilmiş binanın bir katından çatının üstüne kadar çıkan ve diğer katlarla bağlantısı olmayan bacadır. Doğalgazlı ve LPG ile çalışan cihazların bağlana bileceği en uygun bacadır.

Baca Kontrolü ve Kombinin Bacaya Bağlanması

DOĞAL BACA ÇEKİŞİ: Baca içerisindeki gaz ile havanın yoğunluk farkından ortaya çıkan sonuçtur
BACA KAYIPLARI: Basınç kayıpları (baca malzemesi,dirsekler,sızdırmazlık ve redüksiyonlar) ve Sıcaklık kayıplarıdır. (kötü ve yetersiz izolasyon, kaçaklardan bacaya soğuk hava girmesi)
BACA PROBLEMLERİ: Yetersiz baca çekişi, Yoğuşma, Geri tepme

ASGARİ ÇEKİŞ YÜKSEKLİĞİ

ASGARİ BACA ÇEKİŞ YÜKSEKLİĞİ 39 CM OLMALIDIR.

Tesisat ve Baca Bağlantısı

EUROTHERM ZWE 24-1 KDP Bacalı & Pilotlu Kombi

Şönt Baca:

Çok katlı yapılarda, her katın bir kat yüksekliğince giden bacasının ana bacaya birleşmesiyle meydana gelen bacalar grubu.

Şönt Baca
Şönt Baca

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Ev ve Ofis Aydınlatmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler…

Evimize ya da ofisimize nasıl bir aydınlatma sistemi yaptırmalıyız ki, estetik görünümden ödün vermeden ruh …