1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Serbest Duraklı Ahır Yapılması, Hibe Başvurusu Kriterleri, Ahır Yapım Kriterleri

SERBEST DURAKLI AHIR YAPILMASI 3.AŞAMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yararlanıcılarda Aranan Özellikler

1. Barınak yapılacak arazi; başvuru sahibine ait ise tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise diğer hissedarlardan veya noterden alınmış en az 20 yıllık muvaffakatname, kiralık ise en az 20 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi alması gerekir.

2. Tarım İl Müdürlüğünde Türk-Vet Sistemine son müracaat kabul tarihi itibari ile başvuru sahibine ait 12 aydan büyük en az 5 BB dişi hayvan kaydı olmalıdır.

3. Başvuru sahibinin 2010 ÇKS kaydında en az 5 da yem bitkisi ekilişi olmalıdır.

4. Barınak yapılacak arazi; tüzel kişiliğe ait ise tapusu ile başvurması gerekir.

5. Tüzel kişiliğe ait Tarım İl Müdürlüğünde Türk-Vet Sistemine son müracaat tarihi itibari ile 12 aydan büyük en az 100 BB dişi hayvan kaydı olmalıdır.

6. Tüzel kişiliğe ait 2010 ÇKS kaydında en az 250 da yem bitkisi ekilişi olmalıdır.

7. Fiilen süt sığırcılığı yapan tüzel kişilerin(çiftçi örgütlerinin) başvurusu kabul edilecek olup, puanlamalar için; tüzel kişiliklerin, üyelerinin varlıkları üzerinden değil, kendi varlıkları(fiilen sahip oldukları hayvanları ve yem bitkileri ekilişleri) üzerinden değerlendirilmeleri yapılacaktır.

Barınak Yapımında Aranan Teknik Özellikler

1. Süt sığırcılığı amaçlı barınak en az 20 baş sağmal hayvan kapasiteli olmalıdır. Ahırlar serbest duraklı olmalı ve hayvanlar gezinme alanına serbest olarak çıkabilmelidir. Yem yolu genişliği en az 300 cm olmalıdır.

2. Ahır taban alanının en az % 7’i kadar aydınlatma ve havalandırma amaçlı; vasistaslı üstten açılabilen yüksekliği en az 100 cm olan pencereler olmalıdır. Ahır taban alanının en az % 7’i kadar havalandırma alanı çatı bölümünde (mahya boyunca) bulunmalıdır.

3. Her sağmal hayvan için en az 10 metrekare gezinme alanı olmalı, hayvanlar serbest olarak ahır içerisinde ve gezinme alanında sürekli içme suyuna erişebilmelidir. Gezinme alanının uygun bölümlerinde gölgelikler bulunmalıdır.

4. Yatak genişliği en az 135 cm Yatak boyu en az 235 cm olmalıdır. Duraklar gübre yoluna doğru hafif meyilli ve gübre yolundan 10-15 cm yüksek olmalıdır. Yataklık malzemesi çiftçi tercihidir.

5. Gübre yolu, yemlik ile yataklıklar arasında en az 350 cm genişliğinde ve gübre sıyırma sistemi ve çukuru yapılmasına uygun olmalıdır. Ancak bu sistemlerin bulunması
yatırımcının tercihidir.

6. Yemlik duvarları 20 cm genişliğinde, 40 cm yüksekliğinde olmalıdır.

7. Çatı makas çatı olmalı, pencereler yerden en az 190 cm yüksekten itibaren konulmalıdır. Duvar yüksekliği en az 300 cm olmalıdır.

Ahırlar ;
-Betonarme karkas ( temel, kiriş, kolonlar betonarme) + çelik çatı ( çelik makas sistemi, petek kiriş vb) veya ,

-Çelik konstrüksiyon karkas ( temel betonarme, kolonlar çelik) + çelik çatı ( çelik makas sistemi, petek kiriş vb ) şeklinde olacaktır.
(Ancak çatı kaplama malzemesi ve duvar yapı malzemesi başvuru sahibinin tercihindedir.)

Betonarme sistemde tavanlar betonarme tabliyesi ile kesinlikle kapatılmayacaktır.

8. Barınakta gebe ve hasta hayvan bölmeleri için en az 5′ er metrekarelik ayrı bölmeler bulunmalıdır.

9. Barınak yapımı için hibeye hak kazanan çiftçiler ilgili mevzuat gereğince alınması gereken tüm yasal izinleri PYB tarafından belirlenecek makul süre içerisinde almalıdır

10. Hibeye hak kazanan çiftçilerin yapacakları ahırın mimari planları öncelikle SEKP PYB tarafından incelenerek uygun görülen planlar işlemlerine devam edecektir.

11. Proje Yönetim birimi Serbest duraklı ahır modeline aykırı olmamak üzere planlar üzerinde yukarıda sayılan özelliklerde kısmi değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Kaynak: İstanbul Çelik Çatı

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418