1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Evim Vakıf Arazisi Üzerinde, Elimden Alırlar Mı?

Nüsa Uğur Sabah Gazetesi’ndeki Emlak Dünyası adlı köşesinde “Evim vakıf arazisi üzerinde, elimden alırlar mı?” başlıklı yazıyı kaleme aldı

İlk haftanın ardından sorularınız akmaya başladı. Sorulara ve sorunlara baktığımda gördüm ki ev alırken ya da satarken yasal süreçleri yeterince iyi takip etmiyor ve dikkatli davranmıyoruz. Aman dikkat! İşte bu haftanın soruları ve sorunları

Necmiye Sezgin- Beylikdüzü /İstanbul: İkiz villalardan oluşan bir sitede oturmaktayım. Geçen fırtınada bazı evlerin çatıları hasar gördü. Hasar site yönetimi tarafından mı giderilecek yoksa bizim tarafımızdan mı? İkinci sorum ise şu: Eğer hasarı villa sahipleri ödeyecekse, ikizlerden birinde meydana gelen hasardan bitişik taraf da sorumlu mudur? İkiz villalardan oluşan bir sitede her ikiz villa bir blok teşkil etmektedir. Bu yüzden, meydana gelebilecek sorunlardan o blokta oturanlar sorumludur. Kat Mülkiyeti Yasası’nın birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümlerinin (c) maddesinde “Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur” denilmektedir. İkiz villadaki çatı da bağımsız bölüm malikleri tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Eğer, site yönetim plânında konu ile ilgili özel hüküm yok ise ikiz villanın ortak alanlarındaki tadilatlar, ikiz villa malikleri tarafından ortaklaşa yapılır.

Salih Akbulut-İzmit: Yıllar önce girdiğim kooperatiften nihayet evlerimizi ve tapularımızı teslim alabildik. Ancak Belediye’ye gittiğimde tapudaki daire ve kat numarasında oturma izninin olmadığını öğrendim. Şaşkınım. Bu izni nasıl alabilirim? Ayrıca bu daireyi banka kredisi ile alacak kişiye satabilir miyim? Tapularınız kat irtifaklıdır. Evinizde “oturma izninin bulunmaması”ndan yapı kullanma izni (iskân belgesi)nin çıkmadığı anlaşılmakta. Yoksa tapusu olan evde gayet tabii ki oturabilirsiniz. İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzni) almak için de konutunuzun inşaatı, projesine ve inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmiş ise gerekli belgeler, projeler ile bağlı bulunduğunuz Belediye’ye başvuruda bulunabilirsiniz. Belediye, konutlarınız proje ve ruhsatına uygun yapılmış ise gerekli denetimlerden sonra yapı kullanma izin belgesini verir. Yapı kullanma izni olmayan konutlar için konut kredisi kullanılmaz. Ancak bankalar, konut kredisi başvurularında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra uygun görürlerse inşaatı tamamlanmış ve kat irtifaklı tapuları düzenlenmiş yapılara da konut kredisi vermektedirler. Bu durumda dairenizi alacak kişi kredi için başvuruda bulunabilir.

Hediye Göktaş-Beşiktaş/İstanbul: Mülkiyetinin vakıflara ait olduğunu sonradan öğrendiğimiz, bahçe içinde küçük bir evde ikamet etmekteyiz. Babam 15 yıl önce vefat etti. Belediye tapu verecek dendi, sonuç çıkmadı. Vakıflar da yaklaşık 40 senedir sahip çıkmadı. Bu durumda vakıfların bize ne yaptırımı olur, ne yapmamız gerekli?

5737 sayılı Vakıflar Yasası’nın 23. Maddesi “vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz” şeklindedir. Yani, vakıf arazilerinde zamanaşımı işlemez. Vakıflar, arazilerinden gelir getirmeyecek durumda olanları ya da vakfedenin amacını karşılamayacak şekilde bulunanları uygun görür ise satabilir. 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na göre belediye, hazine, il özel idareleri veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar üzerindeki yapılar için yasada belirtilen koşullara sahip ise tapu tahsis belgesi düzenlenebilir. Tahsis edilecek alan 400 m2’yi geçemez. Umarım sizin de tapu tahsis belgeniz vardır. Eğer hiçbir belgeniz yok ise Vakıflar mahkeme kararı ile sizi oradan tahliye ettirebilir veya ecrimisil bedeli (işgal bedeli alır.

Sabah/Nüsa Uğur

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418