1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Emlak Vergisi Bazı Kesimlerde Yüzde Sıfıra Kadar İniyor!

Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında; Bakanlar Kurulu’na bazı kimselerin emlak vergisi oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor

Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında; Bakanlar Kurulu’na bazı kimselerin emlak vergisi oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu belirtilen kimseler için uygulanacak vergi oranına sıfır olarak belirlemiş durumda. Buna göre; Türkiye sınırları içinde, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;

Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri,

Özürlüler

emlak vergisi ödemeyecekler.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanıyor. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamıyor.

Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.

23 BİN TL’Yİ AŞMAYAN GELİR
Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emeklilerin, dul ve yetimlerin, ev hanımı ve işsizlilerin, 23 bin TL’ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kar payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmuyor. Söz konusu gelirlerin 23 TL’yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanamıyorlar.

KAT İRTİFAKI TAPUSU
Bize ulaşan bilgilere göre; bazı belediyeler sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmak isteyenlerin başvurularını tapu kayıtlarına bakarak reddediyormuş. Red gerekçesi olarak; tapunun kat irtifakı tapusu olduğu, sıfır oranlı vergileme için kat mülkiyeti tapusu ibraz edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlarmış.

İlk bakışta bu gerekçe mantıklı gibi görünüyor. Ancak, ülkemizdeki tapu kaydı gerçeği göz önüne alındığında yapılanın ‘işi yokuşa sürmek’ olduğu anlaşılıyor. Çünkü fiilen bina olarak kullanılan yapıların büyük bir bölümü tapu kayıtlarında kat irtifaklı arsa payı olarak gözüküyor.

Kaldı ki, belediyeler bu durumdaki binalara ‘bina vergisi’ tahakkuku yapıyorlar. Yani, vergi alınması gerektiğinde gerçek durum dikkate alınırken sıfır oranlı vergileme başvurusu yapıldığında tapu kayıtlarına bakılıyor.

NE YAPILMALI?
Sıfır oranlı vergileme başvurusunda böyle bir zorlukla karşılaşanlar, tapuda ‘cins tashihi’ yaptırarak sorunu kökten çözebilirler. Ancak burada da yapı kullanma izin belgesi alınması sorunu ortaya çıkıyor. Halk arasında ‘iskan raporu’ olarak bilinen yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ‘ilişiksizlik belgesi’ alınması gerekiyor. Birçok bina için bu belgenin alınması teknik nedenlerle olanaksız durumda. Bunun nedenini ve yapılması gerekenleri başka bir yazımızda ele alacağız.

Başvurunun reddi üzerine dava açarak sonuç alınması mümkün. Davada dayanak olarak; Vergi Usul Kanunu’nun 3 .maddesinde yer alan ‘vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır’ hükmü kullanılabilir. Ancak, hem yargının iş yükünün artmasını önlemek hem de vatandaşı uğraştırmamak için konu bir tebliğle açıklığa kavuşturulabilir.

Emlak vergisi muafiyeti başvurusu
Sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması kapsamında olanların emlak vergisi ödememeleri için bazı koşullar aranıyor. Sahip olduğu tek konut için ilk defa indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanacak olanlardan;

Ev hanımı ve işsizlerin, ‘Hiç Bir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi’ni,

Emekliler ile bunların dul ve yetimlerinin ‘Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form’u,

Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin ise ‘Tek Meskeni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form’u,

Özürlülerin ‘Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu’nu ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor. Söz konusu taahhüt belgesi veya formları daha önceki yıllarda vermiş olup, durumlarında değişiklik olmayanların her yıl taahhütname veya form vermeleri gerekmiyor.

SSK’dan daha erken emekli olursunuz
1970 doğumluyum. 1989 sigorta girişliyim, 950 (2 yıl) prim günüm var. 22.11.2001’de Emekli Sandığına bağlandım, halen çalışıyorum (11 yıl). Ne zaman hangi kurumdan daha iyi şartlarda emekli olurum? 1989’dan sonra çalışmadığım günleri ödersem SSK’dan kaç yaşında emekli olurum? Betül

SSK sigorta başlangıcınızı gün ve ay olarak belirtmemişsiniz. Sigorta başlangıcınız 23.05.1989 tarihinden önce ise SSK statüsünden emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 45 yaş ve 5300 prim günü; 23.05.1989 tarihinden sonra ise 20 yıllık sigortalılık süresi, 46 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabi olursunuz. Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için ise 20 fiili hizmet yılı ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Buna göre, SSK statüsünden daha erken emekli olmanız mümkün olduğundan, SSK statüsünden emeklilik, Emekli Sandığına göre daha avantajlı. Emekli aylığı açısından ise SSK statüsünden yüksek aylık bağlanması, yüksek prime esas kazanç üzerinden prim ödemenize bağlı.

Çalışmadığınız günlerin primlerini ödeyerek prim günü kazanmanız mümkün değil. SSK statüsünden emeklilik için buna gerek de yok. SSK statüsünden emeklilik için 4/a (SSK) statünde çalışmaya başlayıp en az 1260 gün prim ödemeniz gerekiyor. Bu durumda prim gün şartını da sağlamış oluyorsunuz. Sigorta başlangıcınıza göre gerekli olan yaşınızı doldurduğunuzda da emekliliğe hak kazanırsınız.

GÜNÜN SÖZÜ
‘Bir kimsenin karakterinin gerçek göstergesi, kendisine yararı dokunmayacak insanlarla güçsüzlere nasıl davrandığıdır.’ Abigail Van Buren

Metin Taş-Sezgin Özcan/Akşam

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Maliye Takipte, Kira Geliri Gizlenemeyecek

Kira gelirini gizleyen veya eksik beyan edenlerin peşine düşen Maliye Bakanlığı, ev sahiplerini faturasından bulacak. …