1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Ali Ekber Çakar: Mühendislik Bölümleri İhtiyaç Dışı Arttırıldı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2011, İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonlarında başladı. MMO Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, mühendislik fakülteleri ve bölümlerinin gereksinim dışı arttırıldığını ileri sürdü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’nin, en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığında olduğunu bildirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının (MMO) düzenlediği “Öğrenci Üye Kurultayı 2011”, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) konferans salonlarında başladı. Makina, Endüstri İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisi adaylarının buluştuğu kurultay “Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik ve Mühendislik” ana teması altında toplandı. Kurultaya, 39 üniversiteden 690 delege katılıyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, TMMOB’nin, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda Türkiye’deki mühendislerin ve mimarların hak ve çıkarlarını halkın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevli olduğunu anlattı. Soğancı, şöyle devam etti:

“Bu amaçla meslek alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak, toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek zorundadır. TMMOB bunların gereği olarak, en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır. TMMOB bu çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının yol göstericiliğinde ve 50 yılı aşkın geçmişinin birikimi ile yürütmeye kararlıdır. Şimdi hepimizi bir büyük sorumluluk bekliyor: Geleceğimiz için, haklarımız için, halkımız için, kardeşçe bir arada yaşam için, ülkemiz için sözümüzü söyleyeceğimiz 15 Mayıs TMMOB mitingine yüksek bir katılım sağlamak durumundayız.”

MMO BAŞKANI ÇAKAR
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da konuşmasında, mühendislik fakülteleri ve bölümlerinin gereksinim dışı arttırıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

“Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı bir yandan işsiz mühendis sayısını artırırken meslektaşlarımızı meslek dışı alanlarda düşük ücretle ve güvencesiz çalışmaya zorlamaktadır. 2003-2010 arasında üniversite sayısı 78’den 141’e yükseldi. Odamıza bağlı meslek disiplinleriyle ilgili bölümü bulunan üniversite sayısı ise 54’ten 89’a, fakülte sayısı 60’tan 98’e, bölüm sayısı da 138’den 306’ya çıktı. Yani Odamıza bağlı disiplinlerle ilgili öğretim yapan üniversiteler yüzde 65, fakülteler yüzde 63, bölümlerde ise yüzde 121 oranında yüksek bir artış olmuştur. İlgili mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer bir durum söz konusudur. 2003 yılından 2010;a öğrenci kontenjanında yüzde 148 artış olmuştur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış söz konusu değildir.”

Eğitim ve öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, laboratuvarların olmayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması gibi bir dizi olgunun, mühendislik öğretimini kemirdiğini ileri süren çakar, üniversite öğrencilerinin temel gereksinimlerini karşılayabilmek ve eğitimin bazı aşamalarında ödemek zorunda kaldıkları ücretlerin, öğrenim olanaklarına erişim ve kullanımda ciddi eşitsizlikler yarattığını bildirdi. Öte yandan, kurultayın devam eden kısmında ise delege öğrenciler, öğrenci üye örgütlülüğü, mühendislik eğitimi ve geleceksizlik sorunu, mühendisin toplumsal rolü, eğitimde ayrıcalık ve üniversitelerde öğrenci sorunlarını ele alacaklar. Akşam saatlerinde de Sevinç Eratalay ve Bandista Grubu konser verecek.

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

2019 İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. …