1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

2011 Yılı Emlak Verginizi Ödediniz Mi?

Ödemediyseniz telaş etmeyin. 31 Mayıs 2011 Salı akşamına kadar süresi var. Ancak siz yine de son günleri beklemeyip, uygun bir zamanda ödeyin…

Her ne kadar Maliye Bakanı 2 Aralık 2010 tarihinde, 2011 yılında ödenecek emlak vergisinin artmayacağını açıkladıysa da bunun için bir kararname yayımlanması gerekiyordu. Yayımlanmadı.

Bu nedenle, gayrimenkulün emlak vergisine esas değeri, 2011 yılı için yüzde 3.35 oranında (yani yeniden değerleme oranı olan 7,7’nin yarısı oranında) arttı.

EMEKLİLER VE İŞSİZLER
Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 22 bin TL’yi aşmayan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.

BİRDEN FAZLA EV VEYA HİSSE
Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı uygulanmayacak. Çünkü sıfır oranlı emlak vergisi tek bir mesken için geçerli.

BİZZAT OTURMA ŞARTI
İndirimli bina vergisi uygulanması için konutta bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir konutta kirada oturanlar için de şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı uygulanacak.

Bu konuda, 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki gibi:

“İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.”

YAZLIKLAR
Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler ya da dağ evleri için indirimli bina vergisi uygulanmıyor.

Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturmakta olup, başka evleri de yoksa, sürekli oturdukları bu evleri için emlak vergisi ödemezler.

İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ
İndirimli orandan yararlanma şartlarını taşıyanlar örneğin; emekliler, işsizler ve ev hanımları, Türkiye’deki 200 m2’yi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

HER İKİSİ DE EMEKLİ EŞ
Eşlerden her ikisi de emekli ise ve emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 m2’yi geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanır.

Ancak evini kiraya veren emekli, kendisi kirada oturmadığı sürece indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanamaz.

Torba Yasa ve emlak vergisi borcu
2010 ve önceki yıllara ait emlak vergisi borcu olanlar ile emlak vergisi bildirimi vermeyenlere, Torba Yasa ile tanınan avantaj 31 Mayıs 2011’de sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar, Torba Yasa’dan yararlanıp; hem 36 ayı bulabilen bir taksitle ödeme yapabilecek hem de birikmiş faizlerin yaklaşık 3/4’ünü ödemekten kurtulabilecekler.

Hürriyet/Şükrü KIZILOT

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

İstanbul’daki Evinin Vergisini Almanya’da Ödeyecek

Bir yandan insanların doğdukları değil doydukları ülkelerde yaşamaya başlamaları diğer yandan vergi kanunlarının çifte vergilendirmeyi …