1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

halit_yuksel

İş Güvenliğine İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

İş Güvenliğine İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

Ahmet KAYA Maden Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (A) Çalışma hayatında üretimden kaynaklanan tehlikelerden ve sağlığa zararlı koşullardan korunmak için yapılan sistemli çalışmaların tümüdür. 3 temel amacı bulunur: -Çalışanları korumak -Üretim güvenliğini sağlamak -İşletme güvenliğini sağlamak Bu tanımdan sonra, İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin nedenini anlatabilmek için, iş kazaları ve …

Devamı »

Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

Anayasada, yasalarda ve tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence mekanizmaları ne kadar iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve kişilerde bu güvenceleri korumak ve işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulamamışsa, kağıt üzerindeki temennilerden başka bir anlam taşımazlar. O halde, gerçek güvence bu konuda tüm ilgililerde bir istek ve …

Devamı »

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim

İşyerinde, evde, boş vakitlerde olası kazalara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), kullanım maksatları bakımından özel ürünlerdir. Sağlık ve güvenlik temel haktır ve bu yüzden insanlar en yüksek seviyede koruma talep eder ve beklerler. Bu amaç doğrultusunda bir yeni yaklaşım direktifi olan 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanım …

Devamı »

Sektördeki Mevcut Tehlike ve Riskler

Sektördeki Mevcut Tehlike ve Riskler

Yüksekten düşme (binalar, yapı iskeleleri, merdivenler, makinalar, araçlar) Düşen cisimlerin çarpması sonucu yaralanma, Kazı sırasında yaralanma, Duvarların ya da diğer bina bölümlerinin çökmesi veya yıkılması, Elektrik şokuna kapılma, Patlamalar/yangın, İş makinasının sebep olduğu kazalar, Cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, İş sahalarındaki ulaşım kazaları, Çukur, derin bir zemine düşme, Uygun …

Devamı »

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25426 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, …

Devamı »