Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

TSE, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ulusal teknik onay uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak uygunluk değerlendirmesi yapacak

TSE, Avrupa Teknik Onay Organizasyonu’na üyeliğinin kabulüyle birlikte, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşu, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” kapsamında da Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak Avrupa Teknik Onay yayımı ve uygunluk değerlendirmesi yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) gerçekleştireceği ulusal teknik onay uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay faaliyetleri hakkında tebliğ” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğ, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddesinde belirtilen ulusal teknik şartnamelere tabi ürünlerin uygunluk teyidinin, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere göre yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Bakanlıkça görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin hükmünün yerine getirilme esaslarının belirlenmesi ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşunun görevlendirilmesini amaçlıyor.

Tebliğe göre TSE, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşu, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” kapsamında da Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak ekte belirtilen beton malzemeleri, bina aksamı, baca kanalları gibi yapı malzemesi ürün alanları için uygunluk değerlendirmesi ve uyumlaştırılmış veya ulusal standardı bulunmayan malzemeler kapsamında Avrupa Teknik Onay Organizasyonu’na üyeliğinin kabulüyle birlikte Avrupa Teknik Onay yayımı ve uygunluk değerlendirmesi yapacak.

“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe” göre verilen teknik onayların tanınmasının temini amacıyla Türkiye’yi temsilen EOTA ve İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Avrupa Teknik Onay Kuruluşları Organizasyonu’na üye olacak TSE, Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen yönteme göre uygunluk değerlendirmesi yapacak.

TSE, uygunluk teyit sistemi 1 ve 1 kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirmesi sonucunda; Avrupa Teknik Onayına sahip ürünlere AT Uygunluk Belgesi, Ulusal Teknik Onaya sahip ürünlere G Uygunluk Belgesi, uygunluk teyit sistemi 2 ve 2 kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirmesi sonucunda; Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi, uygunluk teyit sistemi 3 kapsamında ise; Başlangıç Tip Deneyi Raporu düzenleyecek.

TSE, üründe eksik ürün karakteristiği olması ve/veya üst bir uygunluk teyit sistemi ile değerlendirilmesinin gerektiği durumlarda Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlara göre ürünün uygunluk değerlendirmesini yürütecek.

TSE, görevlendirildiği uygunluk teyit sistemleri kapsamında gerçekleştireceği uygunluk değerlendirmesi/teyidi ve belgelendirmesi faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir, bu faaliyetlerine ilişkin bir listeyi yılda bir defadan az olmamak kaydıyla belirli periyotlarda Bakanlığa sunacak.

AA

E-Mail Aboneliği İle Haberiniz Olsun!

Mail Adresinizi Giriniz:

KATEGORİ: Sektörel Haberler

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje