Reklamı Kapat

Arama Sonuçları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bundan sonra TOKİ’nin yaptığı binalarda mahalli, Selçuklu, Osmanlı ve klasik dünya mimarilerine ağırlık verileceğini söyledi. Bir dizi açılış için Denizli’ye gelen Bayraktar, kahvaltıda işadamlarıyla buluşarak sıkıntıları dinledi. Toplantıya AK Parti milletvekilleri Nihat Zeybekci, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak,... Devamı...

A ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir. ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin... Devamı...

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan bu yönetmelik ………………….. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır. MADDE 2- Bu yönetmelikte yazılı... Devamı...

MİMARLAR ODASINDA UYGULAMA PROJELERİNİN İÇERECEĞİ BİLGİLER VE ÇİZİM STANDARTLARI YERLEŞİM PLANLARINDA : – Yerleşim Planında Zemin Kat çizilir, Bina dış boyutları ile bahçe mesafeleri işlenir, Yapı Yaklaşma sınırı farklı bir çizgi ile belirlenir. – TAKS: Yapı ve yapıların, zeminle irtibatını sağlayan taşıyıcı sistem elemanı olan kolonları birbirine... Devamı...

3194 SAYILI İMAR KANUNU İmar Kanunu Birinci Bölüm – Genel Hükümler Amaç: Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: Madde 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek... Devamı...

MİMARİ PROJE ÇEŞİTLERİ VE AÇIKLAMALARI Mimari Proje Çalışmaları Mimari proje çalışmasına başlamadan önce, bazı ön bilgilerin projelerinden müellif tarafından bilinmesi gereklidir. Bu çalışmalar ise proje etüt aşamasına göre üç özellikte incelenir. Araştırma safhası. İnceleme safhası. Projelendirme safhası olarak belirlenir. Bu üç aşama dikkate alınarak yapılan... Devamı...

1. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı... Devamı...

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın... Devamı...

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje