Reklamı Kapat

Mimarlık Bölümü 2015 Kontenjanları ve Atama Puanları?

Editör: SerMimar Tarih: 2 - Kasım - 2015
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen…vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama, inşa etme sanatı ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır.

mimarlik-bolumu-2015-kontenjanlari-ve-atama-puanlari

Mimarlık mesleğinin kapsamına dini yapılardan saraylara, bir kentin dokusunda oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekân ve çevre(Peyzaj mimarlığı) girer. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekânları kuşatan yakın dış çevre diğer bir ifadeyle peyzaj tasarımı da, mimari tasarımı da olabilir. Mekân, içinde yaşamın gerçekleştiği fiziki ortam olarak tanımlanabilir. Mekânın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın her gün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fiziki çevre; peyzaj mimarlığı çalışmalarına gereksinim vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir.

MÖ 1. yy.’da yaşamış olan Roma’lı mimar Vitruvius “De Architectura” adlı kitabında başarılı bir mimarlık için “Utilitas, Firmitas, Venustas” (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Rönesans’ ta bu tanım, “Comodita, perpetuita, bellezza” (kullanışlılık,süreklilik- kalıcılık, güzellik) olarak benimsenmiştir. 1581’de bir İngiliz yazarı mimarlığı “yapı bilimi” olarak tanımlarken 19.yy’da İngiliz eleştirmen John Ruskin mimarlığın “yapılara uygulanan süslemeden başka bir şey olmadığı” nı ileri sürüyordu. Amatör bir eleştirici olan Sir Henri Watton “The Elements of Architecture” (1624) adlı kitabında mimarlığın üç koşula ( kullanılışlılık, sağlamlık, güzellik) yanıt vermesi gerektiğini belirtir. Frank Lloyd Wright’a göre de “mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır.”

Mimarlık ve yapı sektörü birbiriyle direkt ilgilidirler. Bunun yanında bu mesleğin mensupları; inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık gibi disiplinleri yönlendirerek sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur, ortaya bir proje çıkması için gerekecek sistemli organizasyonu yaparak, bu disiplinler tarafından planlanan, tasarlanan ve üretilen çeşitli ölçek ve kapsamdaki projelerin organizasyonu yapar.

Mimarlık okullarından mezun olanların, mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile, birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

2014 2015 Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İ.D. Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 487,09638 501,68285
İTÜ Mimarlık (İngilizce) MF-4 52 481,59423 520,37005
ODTÜ Mimarlık (İngilizce) MF-4 77 465,27791 529,64154
TOBB E-T Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 462,55379 473,33408
İTÜ Mimarlık MF-4 108 461,85648 521,74729
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 41 450,12750 459,96066
Mimar Sinan Üni. Mimarlık MF-4 98 446,83882 462,63455
İ.D. Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 446,23345 474,27558
Abdullah Gül Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 16 445,15630 488,62536
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 442,98189 459,85104
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 441,88075 470,68806
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık MF-4 139 441,21385 460,66856
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 441,19329 448,73900
TOBB E-T Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 439,98814 451,61985
Özyeğin Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 438,67654 441,91906
İzmir Ekonomi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 438,63249 457,15466
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 437,63339 441,02444
TED Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 437,61630 454,46658
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 435,74491 442,80755
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 435,31534 440,35022
Gazi Üni. Mimarlık MF-4 77 432,32429 451,93291
İzmir Yüksek T.E. Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 431,74897 451,13352
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 428,14224 440,33773
Başkent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 3 427,97924 431,77363
Dokuz Eylül Üni. Mimarlık MF-4 82 426,85753 465,55839
TED Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 424,86798 427,68198
MEF Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 424,37258 439,02024
Anadolu Üni. Mimarlık MF-4 62 423,40831 444,84305
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 423,06337 432,01011
Fatih Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 422,83544 439,25367
Uludağ Üni. Mimarlık MF-4 62 422,26886 458,28374
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 422,03453 426,80128
Beykent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 421,93998 434,43941
Fatih Sultan Mehmet Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 421,37032 433,44749
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 421,00093 441,22115
Eskişehir Osmangazi Üni. Mimarlık MF-4 57 417,39549 424,46324
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 417,24212 429,72058
Akdeniz Üni. Mimarlık MF-4 36 416,08415 435,48589
Kocaeli Üni. Mimarlık MF-4 62 414,34415 437,81059
Fatih Sultan Mehmet Üni. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 3 413,90374 416,96151
Atılım Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 413,49936 421,35103
TOBB E-T Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 413,24178 432,31214
U.A. Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 412,95853 430,74261
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 412,93222 428,07503
Başkent Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 3 412,70606 427,77609
Selçuk Üni. Mimarlık MF-4 72 411,70180 453,64565
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 411,34604 431,69430
Beykent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 12 411,30188 426,51288
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 11 410,90448 431,63498
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 409,65254 440,73307
Melikşah Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 409,05928 431,30134
Haliç Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 408,56359 420,11992
İstanbul Sab. Zaim Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 408,54017 416,73634
İzmir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 408,37475 420,13137
Gebze Y.T.E Mimarlık MF-4 47 408,34698 439,09469
Okan Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 408,15225 415,82871
Maltepe Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 407,07802 410,59284
Okan Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 406,42642 408,88941
Doğuş Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 9 406,37167 415,07706
Çukurova Üni. Mimarlık MF-4 72 406,31815 450,11588
Erciyes Üni. Mimarlık MF-4 62 404,82144 429,92695
K.T.Ü Mimarlık MF-4 82 404,46106 436,93684
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 9 404,32532 419,61028
KTO Karatay Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 403,65729 430,55891
Işık Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 403,32297 412,71518
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 402,93829 424,84197
Necmettin Er. Üni. Mimarlık MF-4 41 402,86555 412,82537
Nuh Naci Y. Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 400,62979 420,46496
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 400,44495 406,62316
Mersin Üni. Mimarlık MF-4 47 400,42293 433,18451
Abant İzzet Baysal Mimarlık MF-4 41 400,35261 418,48415
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 398,62290 403,84548
Pamukkale Üni. Mimarlık MF-4 21 398,61627 433,38783
Sakarya Üni. Mimarlık MF-4 31 398,36539 428,96043
İ.D. Bilkent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 35 398,26230 439,70976
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 397,38398 401,08008
Ondokuz Mayıs Üni. Mimarlık MF-4 41 396,99232 420,25938
Gaziantep Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 41 396,95904 421,57483
Canik Başarı Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 396,83746 419,06150
Süley. Dem. Üni. Mimarlık MF-4 52 396,78407 415,55480
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 7 396,54886 417,80347
Balıkesir Üni. Mimarlık MF-4 52 396,37562 415,52567
İstanbul K.Burgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 396,10549 403,19067
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 395,80743 427,40744
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 394,91073 429,57478
U.A. Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 393,79603 406,03187
Dicle Üni. Mimarlık MF-4 52 393,71880 479,34995
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 393,34500 405,24225
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 392,58274 415,86339
Nişantaşı Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 391,67248 395,77598
Trakya Üni. Mimarlık MF-4 85 391,48729 415,04721
Düzce Üni. Mimarlık MF-4 31 391,05832 408,72271
Gedik Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 391,04157 397,62562
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 389,97240 445,50899
Namık Kemal Üni. Mimarlık MF-4 31 389,02566 422,66044
Mustafa Kemal Üni. Mimarlık MF-4 52 387,37496 412,43673
MEF Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15 386,23124 415,97130
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 385,90101 432,89497
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 384,46547 390,41097
KTO Karatay Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 384,46011 399,81454
Karabük Üni. Mimarlık MF-4 67 384,02457 417,33772
Mehmet Akif E. Üni. Mimarlık MF-4 31 383,45284 396,47221
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 383,42976 419,08628
Özyeğin Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 18 382,01070 435,27901
Mardin Artuklu Üni. Mimarlık MF-4 26 381,90969 394,82070
Atatürk Üni. Mimarlık MF-4 41 381,51892 410,64970
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 9 381,45387 420,65770
Cumhuriyet Üni. Mimarlık MF-4 31 381,37683 402,04406
Niğde Üni. Mimarlık MF-4 41 381,09901 410,42877
TED Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 380,84737 422,05133
Kırklareli Üni. Mimarlık MF-4 31 380,26498 391,13230
Avrasya Üni Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 379,08632 397,51557
Yüzüncü Yıl Üni. Mimarlık MF-4 41 378,76328 407,51883
Bozok Üni. Mimarlık MF-4 41 377,44895 403,21952
Toros Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 377,35414 391,83153
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 7 376,78475 396,40408
TOBB E-T Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 25 376,56616 409,13798
İstanbul Sab. Zaim Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 375,47650 382,05041
Atılım Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 8 374,59717 396,29524
Başkent Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 2 373,99815 407,09140
Fatih Sultan Mehmet Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 372,95143 388,89645
Alanya Hamd. Emin Paşa Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 12 372,83597 388,82716
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 11 372,16568 401,31246
Melikşah Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 8 371,62491 401,80241
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 370,12903 417,62227
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 366,07325 389,75373
Nişantaşı Üni. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 2 364,03194 369,64828
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 362,71727 382,35646
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 360,00400 394,18778
Haliç Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 358,71324 383,90084
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 41 357,58064 423,03066
MEF Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 13 357,12395 385,52578
TED Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 355,22019 380,66529
Doğuş Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 15 354,00865 378,45481
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 4 352,63651 370,83290
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 15 352,35631 398,04063
U.A. Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 351,51022 388,38242
Nuh Naci Y. Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 20 347,35351 380,15556
KTO Karatay Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 344,67883 382,56721
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 341,77131 367,60711
Alanya Hamd. Emin Paşa Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 341,53557 363,50717
Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 338,39674 406,50419
Yakın Doğu Üni Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 337,84294 358,05902
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 13 336,74715 378,41308
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 17 332,64846 369,42775
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 24 332,38198 374,74297
Atılım Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 9 331,61209 362,91890
Yakın Doğu Üni Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 329,06476 360,13260
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 328,33073 375,45276
Girne Amerikan Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 327,11774 344,88922
Melikşah Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 325,10733 356,48442
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 4 324,54122 345,91588
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 321,73401 348,61147
İstanbul Sab. Zaim Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 321,51526 342,48643
Toros Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 12 321,22002 362,33379
Lefke Avrupa Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 321,10098 371,48793
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 33 320,57536 402,75862
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 319,10902 352,44652
Başkent Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 22 317,13483 369,09304
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 315,42599 354,10504
Girne Amerikan Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 313,56161 361,63670
Işık Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 16 313,33864 365,11378
Gedik Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 32 310,91255 368,16649
Fatih Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 34 309,52734 419,75606
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 303,66575 372,89029
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 12 302,42690 348,42385
U.A Balkan Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 300,37373 300,37373
Kadir Has Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 300,32189 358,47218
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 21 299,76709 369,94821
Beykent Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 19 299,09754 367,21577
Girne Amerikan Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 30 293,66461 293,66461
Atılım Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 19 292,57337 327,85103
KTO Karatay Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 290,42420 343,76378
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 290,26966 322,93371
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 33 289,98642 395,64665
Toros Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 12 289,45612 319,88440
Beykent Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 38 289,22117 376,28365
Bursa Orhangazi Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 19 285,94525 318,31682
Girne Amerikan Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 5 284,78586 298,12040
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 8 284,25356 306,18588
İzmir Ekonomi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 54 283,87966 367,21484
Alanya Hamd. Emin Paşa Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 282,18903 331,94225
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 80 280,10790 398,14823
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 16 278,89066 342,01110
Okan Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 26 277,86532 327,06660
Okan Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 274,66995 377,87889
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 49 272,96722 366,26056
İstanbul K.Burgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 272,46211 331,98901
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 269,66533 378,14753
Nuh Naci Y. Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 266,65642 332,07741
Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20 266,31893 266,31893
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 263,74235 347,02885
MEF Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 262,77535 338,89972
İstanbul Ticaret Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 4 262,61021 280,64861
U.A Saraybosna Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 261,06278 287,29158
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 23 257,79102 324,33366
Fatih Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 11 256,81538 305,97448
Işık Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 8 255,63289 306,75601
İstanbul Gelişim Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 23 252,41841 296,19497
Özyeğin Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 26 250,91026 352,47697
Melikşah Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 249,96886 314,56485
Yeditepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 248,25370 378,81067
Girne Amerikan Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 245,71050 305,50951
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 37 240,39476 356,22568
Özyeğin Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 12 239,38734 287,46988
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 60 238,71850 350,23105
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 60 235,66640 317,84463
Nişantaşı Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 43 234,57455 332,61616
İstanbul Sab. Zaim Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 42 229,75779 339,26491
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15 228,61616 306,61259
Özyeğin Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 15 227,18897 258,98315
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 227,14076 289,10811
İstanbul K.Burgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 225,13113 246,92122
Doğuş Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 26 225,10507 339,11658
Toros Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 223,79069 273,23001
U.A. Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 29 223,29256 330,43168
Canik Başarı Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 40 222,52379 339,37759
Gedik Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 26 222,34642 246,42580
İstanbul Aydın Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 79 222,01708 322,39541
Yakın Doğu Üni Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 81 221,66801 227,32557
Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 47 221,61035 334,25528
Işık Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 28 220,82023 302,04191
Fatih Sultan Mehmet Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 68 220,54492 349,31846
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 220,14368 244,74393
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 37 219,34888 358,84722
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 33 219,15904 242,96563
İzmir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 72 218,48814 330,71562
U.A Saraybosna Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 30 218,37666 256,57716
Beykent Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 35 217,94087 289,08761
Girne Amerikan Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 217,11380 255,75966
Yakın Doğu Üni Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 54 216,42844 273,96194
İstanbul Esenyurt Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 215,76008 262,43473
U.A Balkan Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 212,83284 227,61850
Girne Amerikan Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 212,25329 261,02803
Okan Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 28 210,17011 272,30796
Hasan Kalyoncu Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 55 209,67230 337,83676
Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 208,57972 208,57972
Alanya Hamd. Emin Paşa Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 207,52283 270,43367
Okan Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 28 207,28146 262,16165
Haliç Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 44 205,86356 299,52407
Azer. Mim. İnş. Üni Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 205,83067 312,45299
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 36 205,68793 345,27239
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 25 203,80890 345,76019
Avrasya Üni Mimarlık (Ücretli) MF-4 72 203,42376 342,46605
Maltepe Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 72 202,93180 325,07335
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 88 202,59073 347,60098
Lefke Avrupa Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 49 200,98808 314,60567
Beykent Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 70 200,87149 288,99402
Nahcivan Dev. Üni Mimarlık (Ücretli) MF-4 10 199,70246 241,70407
U.A. Antalya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 199,48605 250,64986
Işık Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 21 195,96656 289,93388
Alanya Hamd. Emin Paşa Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15
Girne Amerikan Mimarlık (Ücretli) MF-4 20
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10
U.A Saraybosna Üni. Mimarlık (Ücretli) MF-4 10
U.A Balkan Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje