Sektörel Haberler

Kentsel Dönüşüme TOKİ Dahil Edilmeli!

Kentsel dönüşümün, gecekonduların ve kuralsız yapıların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması olarak anlaşıldığını dile getiren Aktürk Yapı Genel Müdürü İsmet Ergül, bu mekansal dönüşüm yanlışlığına dikkat çekti

Dönüşüm projelerinin insani, toplumsal, ekonomik, mimari ve şehircilik boyutları olduğunu belirten Ergül, “Planlamada mimarlar, kent plancıları, inşaat mühendisleri, toplum bilimciler, sosyologlar ve halkın temsilcileri birlikte çalışmalı. Sağlanacak uzlaşma projelerin ortak paydası olmalıdır ve en önemli halkadır” dedi.

Emsal değerlerin, yapı yerleşimlerinin, bina yüksekliklerinin, yapı mimarilerinin, sosyal donatıların ve yeşil alanların doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Ergül, estetik açıdan su görüntülerinin doğru kullanılmasına ve konutların nitelikli üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Kanununun doğru kullanılması halinde, büyük kentlerdeki çarpık ve yanlış yapılaşmış dokusunun yeni bir çehreye kavuşacağını ifade eden Ergül, “Bu kanunla sağlık kurallarına uygun, doğal, tarihi, kültürel, çevresel ve eko sistemleri koruyan, yaşatan ve geliştiren, afetlere dayanıklı, sürdürülebilen gelişme ve ekonomik kalkınma hedeflerine uygun yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanmalı” şeklinde konuştu.

Bu yasanın Türkiye için hayati önem taşıdığına vurgu yapan Ergül, “Bundan dolayı yetki, sadece yerel yönetimlere bırakılmamalı ve TOKİ sistemin içinde olmalıdır. Aynı zamanda deneyimli proje ve tasarım gruplarının danışmanlıkları da projeler dahil edilerek şeffaf bir süreç izlenmelidir” diyerek sözlerini bitirdi.

İsmet Ergül’ün dönüşüm formülü:
1- Tüm kesimlerin katılımıyla ve uzlaşmayla planlama yapılmalı.
2- Kanun doğru uygulanmalı. Tüm gereklerin sağlandığı bir yapılaşma olmalı.
3- TOKİ mutlaka işin içinde olmalı. Şeffaflık sağlanmalı.