‘Yapı Yönetim’ Kategorisi

………………. GIDA ,İNŞAAT , MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur. Kurucunun Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu TC no N……………K…………….. T.C. A………….... Devamı...

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmeliğe göre; Eğer... Devamı...

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında... Devamı...

1-Belediyeden resmi imar durumu alınarak araziye ne kadar inşaat sığacağı kesinlikle bilinmeli ve yasal olan metrekare alanı sözleşmeye esas alınmalıdır. Belediyeden bu konuda yazılı bir belge alınmazsa (imar durumu gibi) ilerideki tarihlerde iskan izni alınamayabilir.Dikkatli görüşülmeli… 2-Kat karşılığı inşaat oranı? İşyerlerinde? Konutlarda? 3-İmar durumu,çap ,aplikasyon... Devamı...

İşçinin Haklı Nedenle İşi Feshetmesine veya Haklarının Tarafına Verilmesine İlişkin İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : MUHATAP : KONU : Sosyal ve Hukuki Haklarıma Tecavüzün Önlenmesi, Aksi Halde Haklı Nedenle İş Akdinin Feshedileceği. AÇIKLAMALAR : 1- ….. tarihinde tarihin de …….. A.Ş.’nin …….. adresindeki işyerinin market... Devamı...

TAŞERON SÖZLEŞMESİ Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ………………………………. arasında ………. işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında... Devamı...

Web 2.0 teknolojilerinin ERP fonksiyonlarına eklenmesi ile yepyeni bir boyuta taşınan kurumsal yazılım dünyasında şimdi ERP3 zamanı. Türkiye’de ERP3 kavramının öncüsü Workcube, işletmelere kurumsal yönetimde dışa dönük ve interaktif bir yönetim sistemi sunuyor. ERP3 çözümlerinin en temel özelliği tamamen internet tabanlı olması. ERP3 internet tabanlı altyapının sunduğu... Devamı...

Tamer Heper, Posta Gazetesi’nde ” Müteahhit gittiyse ” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Heper, bugünkü yazısında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması ile ilgili bilgi vererek okurlarını konu ile ilgili bilgilendiriyor….. Soru: Kat karşılığı inşaat yapan bir müteahhitten noter senedi ile dükkan aldım, ancak dükkanı alamadan müteahhit inşaatı... Devamı...

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje