Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

1. Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe.

2. Genel İnşaat Projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

3. Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların(blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

4. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

5. Liste: Listenin,her bağımsız bölümünün arsa payını,kat,daire,iş bürosu gibi niteliğinin ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,varsa eklentisini göstermesini ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

6. Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları.

7. Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı. (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)

İşlemin Mali Yönü

1.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ettirilir.

Kat irtifakı kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir.

Aranan Kelimeler:

KATEGORİ: Yapı Sözlüğü

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Mortgage başvuruları her geçen gün artıyor. Siz de konut kredisi alarak ev sahibi olmayı planlıyorsanız, bankalara uğramadan önce hazır etmeniz gereken birtakım evraklar var. İşte konut... Devamı...

Konutta ‘tüketici dönemi’ başlıyor. Bir çok alanda vatandaşı adeta kral yapan uygulamalar yeni düzenleme ile resmen hayata geçiriliyor. 28 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tüketicinin... Devamı...

Eymir Gölü’ne 150 metre mesafede, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olarak belirlenen ve resmi kayıtta ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak geçen araziye inşaat yapılmak istenmesi meslek odalarını... Devamı...

Her tarafından yeni bir inşaat projesi fışkıran ülkemizde, tüketiciler olarak bilmemiz gereken temel tanımları irdeledik. Projeden ev satın alırken, yapılacak yatırımı riske atmamak için... Devamı...

Yorumlara Kapalıdır.