Sektörel Haberler

İzocam, Ana Sözleşmesinde Gayrimenkule Tasarruf Maddesinde Değişiklik Yaptı!

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., Şirket Ana Sözleşme’sinin Gayrimenkule Tasarruf – Madde 4’te yapılan değişikliği bildirdi

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.’den yapılan açıklama şöyle;

“Yönetim Kurulu’nun 18.04.2012 tarih ve 684 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri ve Haftalık Bülteni’nde yapmış olduğu açıklamalar dahilinde Şirket Ana Sözleşme’sinin Gayrimenkule Tasarruf – Madde 4; Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili – Madde 11; Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi – Madde 12 ; Yönetim Kurulu’na Dair Hükümler- Madde 13; Genel Kurul Toplantıları Madde 18’in aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesine,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar – Madde 35 ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum – Madde 36’nın aşağıdaki yeni şekli ile Ana Sözleşme’ye eklenmesi kararlaştırılmıştır ve söz konusu değişiklik taslağı ve ilave maddeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüş ve onayına arz edilmiştir.”

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com