1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Güç Kaynağı (UPS) Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kesintisiz Güç Kaynağı Seçimi Yapılırken Hangi Kriterler Göz Önünde Bulundurulmalıdır?

Güç: Bir UPS seçiminde öncelikle ilk aşama güç tesbitidir ve UPS gücünün buna göre belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Güç tespiti yapıldıktan sonra, ileride doğabilecek yük artışları da düşünülerek %20 – %25 oranında toleranslı UPS seçimi yapmakta fayda vardır.

Güç Faktörü: Bir UPS seçerken giriş güç faktörünün 1’e yakın olmasına dikkat edilmelidir. İdeal olan bu değerin 0.99 olmasıdır.

Toplam Harmonik Bozunumu (THD): Bir UPS için giriş akımı THD’si ve çıkış gerilimi THD’si olmak üzere iki ayrı THD parametresi mevcuttur. Birincisi şebekeden çekilen akım dalga şeklindeki bozulmayı ifade ederken, ikincisi ise yükü besleyen UPS çıkış gerilimindeki bozulmayı tanımlar. Yüzde olarak belirtilen bu parametreler ne kadar küçük olursa o kadar avantaj teşkil etmektedir.

Toparlanma Süresi: UPS’in çıkışında ani yük geçişleri esnasında geçici bozukluklar olabilir. Sistemin cevabı ne kadar hızlı ise bu parametreler o kadar küçülür.

Verim: UPS’in aktif çıkış gücünün, giriş gücüne oranıdır. Girişe uygulanan enerjinin küçük bir kısmı, UPS’in çalışması sırasında elektriksel kayıplardan dolayı ısı enerjisine dönüşür. Örneğin; %90 verime sahip bir kesintisiz güç kaynağı, girişten çekilen her 100 birim enerjinin 90 birimini yükü beslemek için kullanırken, kalan 10 birimlik enerji ısı olarak kaybolur. Ayrıca kayıp olarak dışarı verilen ısı enerjisi ortam sıcaklığını arttırmaktadır. Bu ise ilave maliyetlere yol açan ortamın soğutulması gerekliliğini karşımıza çıkarır.

Bunların yanı sıra aşırı yük kapasitesi, çalışma sıcaklığı, çalışma yüksekliği gibi parametreler de söz konusudur.

Müşterilerin beklenti ve talepleri bu kriterler çerçevesinde olmalı ve cihazda oluşabilecek bir sorun karşısında yeterli ve hızlı bir şekilde teknik yardım alabilmelilerdir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418