Reklamı Kapat

………………. GIDA ,İNŞAAT , MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur. Kurucunun Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu TC no N……………K…………….. T.C. A………….... Devamı...

Bir sözleşmede ne yazdığı tüm taraflar için önemlidir. Yüklenici, kontrolör, tasarımcı ve sözleşme idarecisi gibi pek çok taraf sözleşmeyi yorumlar. Tarafların sözleşmeden anladıkları şeyin farklı olması, yani yorumların aynı olmaması, anlaşmazlık ve uyuşmazlık hatta davalara sebep olabilir. Bu sebeple, sözleşme hazırlanırken nelere dikkat edileceğini bilmek gerekir. Sözleşmeler... Devamı...

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta ……………. adresinde bulunan ……………………………….. ile diğer tarafta …………… adresinde bulunan ………….. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur. Taraflardan ………………………. İş Sahibi sıfatıyla, ……… ise yüklenici sıfatıyla... Devamı...

1- TARAFLAR : Bir taraftan ………………………….. ( aşağıda İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………….. (aşağıda YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme aktolunmuştur. Tarafların kanuni tebligat adresleri aşağıdadır. İŞVEREN : ... Devamı...

Kat karşılığı inşaat sistemi arsasına kendi imkanları ile inşaat yapamayan veya profesyonel inşaat müteahhitleri aracılığıyla arsasına inşaat yaptırmak isteyen ancak ben para harcamayayım müteahhit binayı yapsın dairemi bana teslim etsin kendiside yaptığı inşaattan dairelerini alsın mantığı ile geliştirilmiş bir sistemdir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yolu... Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Bir taraftan ….. ili, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında kain imarın … ada, …. parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ………… ile diğer taraftan müteahhitler …………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi... Devamı...

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje