Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

1.1 – İşin özelliği dolayısıyla analizlerden bazı üniteler çıkarılarak tatbik edilebilir.

Örneğin: Beton yapılmasından çimento malzemenin çıkarılması gibi.

1.2 – Müştereken yapılan işlerde idareler isterlerse paçal fiyat yapabilirler.

Örneğin: Beton ve kalıp fiyatlarının birleştirilmesi gibi.

Kazı ve kazı ile birlikte yapılan işleri kapsayan paçal fiyat uygulaması.

1.2.1 – Zemin cinslerine göre hacim oranları,

1.2.2 – Aynı derinlikteki kazı hacimleri ve bunlara tekabül eden derinlik zammına esas derinlik,

1.2.3 – Su boşaltılması zorunluluğu ile yapılacak kazı kısımlarında saatteki su sızma miktarları ve bu kısımları kapsayan su içindeki kazı hacimleri,

1.2.4 – Tam kaplamalı, sık aralıklı kaplamalı ahşap iksa yapılması gerekli kazı kısımlarına uygulanacak iksa m² miktarları,

İlk keşfin düzenlenmesine esas olmak üzere ihaleden önce gerektirdiği etütler yapılması suretiyle tespit ve kendilerine ait birim fiyatlarda değerlendirildikten sonra gerekli işlem yapılarak tüm kazının beher m³’üne uygulamak üzere tek bir PAÇAL FİYAT tespit edilir.

NOT : PAÇAL FİYAT’ ın uygulanamayacağı proje değişikliği nitelikleri ile mihverden kayma sınırları özel şartnamesinde ayrıca belirtilebilir.

E-Mail Aboneliği İle Haberiniz Olsun!

Mail Adresinizi Giriniz:

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje