Reklamı Kapat
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

1. İller Bankası içme suyu insaatına ait özel ve teknik sartname,

2. İller Bankası içme suyu projesi özel sartnamesi,

3. İller Bankası içme suyu projelerinin hazırlanmasına ait talimatname,

4. İller Bankası Yapım İsleri Sartnamesi

5. Alman normları DIN 4034 Beton halkaları, kuyu halkaları, baca boğazları, geçis halkaları ve mesnet halkaları,

6. Alman normları DIN 4124 (Ocak 1972) insaat çukuru ve hendekler, sevler, çalısma yeri genislikleri iksa

7. DIN 4038 kanalizasyon borularının eklenmesinde kullanılan dolgu malzemesi

8. DIN 1986 Yaprak 1 ve Yaprak 2 parsel kanalizasyon tesisleri

9. DIN 4281 Kanalizasyon elemanlarında kullanılan beton; istemler, üretim ve deneyleri

10. DIN 4032 (Basınçsız su ve kanalizasyon tesisleri için)

11. DIN 4033 Prefabrike kanalizasyon kanalları ve boru hatlarının dösenmesine ait talimat

12. İller Bankası kanalizasyon projesi özel sartnamesi,

13. İller Bankası kanalizasyon islerinin planlanması ve projelerinin hazırlanmasına ait talimatname

14. İller Bankası kanalizasyon insaatına ait özel ve teknik sartname

15. İller Bankası içme ve kullanma suyu boru hatlarının dösenmesine ait teknik sartname

İller Bankası İçme ve kullanma suyu boru hatları malzemesine ait teknik sartname

16. İçme suyu tesislerinde su getirme ve dağıtım hatları sanat yapılarının isletmeye açılmadan evvel dezenfeksiyonuna ait yönetmelik,

17. İller Bankası insaat ve tesisat isleri kabul yönetmeliği, İller Bankası Kanalizasyon, İçme suyu, yapı isleri sartnameleri, birim fiyat tarifleri ve analizleri ile birim fiyat cetvelleri, İller Bankası boru ve donanımı birim fiyat cetvelleri, İller Bankası kanalizasyon, içme suyu, yapı birim fiyat analizleri

18. Karayolları, yol, köprü, bitümlü kaplamalar ve trafik isleri birim fiyat cetveli

19. Yollar fenni sartnamesi

20. Karayolları yol, köprü, bitümlü kaplamalar ve trafik islerine ait insaat fiyat analizi ve tarifi

21. Bitümlü Kaplamalar fenni sartnamesi

22. Üst yapı fenni sartnamesi,

23. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı isleri sartnameleri analizleri ile birim fiyat tarifleri ve birim fiyat cetvelleri

24. DSİ Sartnameleri, birim fiyat tarif ve analizleri ile birim fiyat cetvelleri

25. Diğer ilgili sartname, analiz, tarif ve birim fiyat cetvelleri.

Aranan Kelimeler:

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje