2b Yasası ile Devlet-Vatandaş İhtilafları Çözülecek!

Editör: SerMimar Tarih: 27 - Kasım - 2011
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

2b arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik kanun tasarısı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Şimşek, tasarının yasalaşmasıyla devlet ile vatandaş arasındaki ihtilafların giderilmesinin mümkün olacağını söyledi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kanunlarını, gelir politikası hedefleri doğrultusunda gözden geçireceklerini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2012 yılı bütçesini sunan Şimşek, Maliye Bakanlığının 2012 yılı gider bütçesi için teklif ettiği ödenek tutarının 88,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Şimşek, bu ödeneğin yüzde 1,8’ine karşılık gelen yaklaşık 1,6 milyar liranın bakanlığın ihtiyaçları için kullanılacağını, yüzde 98,2’sini oluşturan 86,9 milyar liranın ise diğer kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere, ilgili idarelere aktarılacağını bildirdi.

Bakan Şimşek, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verirken, kamuda ücret dengesizliğine son verdiklerini kaydederek, “eşit işe eşit ücret” politikasının gereği olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkardıklarını hatırlattı.

Şimşek, böylece aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan ücret dengesizliğinin ortadan kaldırıldığını ve kurumlar arası geçişi özendiren ve verimsizliğe neden olan ücret farklılıklarını gidererek kamuda daha etkin ve verimli çalışmanın önünü açtıklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde, kaynakların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli kullanımı konusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Şimşek, bu kapsamda, harcama programlarını gözden geçirmeyi ve program bazlı sınıflandırma çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini belirtti.

“DÖNER SERMAYELERİ YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ”
Bakan Şimşek, 2011 yıl sonu itibarıyla 27 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilen döner sermayelerin, yeniden yapılandırma sürecini başlattıklarını kaydederek, bu kapsamda, mevzuattaki dağınıklığı ortadan kaldıracak Döner Sermaye Kanun Tasarısı Taslağını hazırladıklarını bildirdi. Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Şimşek, devlete ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla bu taşınmazların Hazine adına tescili işlemlerine hız verdiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, bu çalışmalar sayesinde, Hazineye ait kayıtlı taşınmaz varlığını, 2003 yılından 2011 yılı Ekim ayına kadar yüzölçümü olarak yüzde 89 artırdıklarını, Hazine taşınmazlarının yönetimi ve satışı sonucunda, 2003 yılından 2011 yılı Eylül ayı sonuna kadar 8,4 milyar lira gelir sağladıklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde kamu idarelerine tahsisli olan ve tahsis amacına uygun kullanılmayan Hazine taşınmazlarını tespit etmeye devam edeceklerini belirten Şimşek, bu taşınmazları, imarları yapılıp hissedarlıkları giderildikten sonra yatırımlara yönlendireceklerini de ifade etti.

2B ARAZİLERİ
2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik kanun tasarısı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Şimşek, tasarının yasalaşmasıyla devlet ile vatandaş arasındaki uzun süreli hukuki ihtilafların giderilmesinin mümkün olacağını söyledi. Bakan Şimşek, hazine taşınmazlarının yönetiminde etkinliği artırmak için dağınık olan mevzuatı tek bir kanunda toplayacaklarını da bildirdi.

Gayrimenkul Sermaye İradı İzleme ve Değerlendirme Projesini hayata geçireceklerini kaydeden Şimşek, gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinin idarece önceden düzenlenmesi uygulamasına başlayacaklarını bildirdi. Şimşek, sistem aracılığıyla 750 bin mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermesini beklediklerini söyledi.

AA

E-Mail Aboneliği İle Haberiniz Olsun!

Mail Adresinizi Giriniz:

KATEGORİ: Sektörel Haberler

ÖNCEKİ KONU: »
SONRAKİ KONU: « 


Yorumlara Kapalıdır.

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje