1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

2B Arazilerine İlişkin Çalışmalar Bitmek Üzere!

Seçimlerden önce Ak Parti tarafından vaat edilen 2B arazilerine ilişkin çalışmalar sonunda tamamlanma aşamasına geldi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 2012 yılında bitirilecek. Satışa çıkarılacak araziler için başvuru bedeli ise en az 500 liradan başlayacak. 2B satışlarından 15 milyar liralık gelir bekleniyor.

Arazilerin hangi bedelle satışa çıkarılacağına en son Başbakanlık karar verecek.

Yapılan çalışmalara göre de orman vasfını kaybetmiş ve 2B statüsünde değerlendirilen arazilerin en büyük bölümü Antalya, Mersin, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Muğla ve İstanbul’da bulunuyor.

Bu iyi bir haber. Çünkü neredeyse her seçim dönemi gündeme gelen 2B arazileri ile ilgili talepler, çalışmalar, her seçim sonrasında daha da karmaşık hale geliyor ve bir türlü işin içinden çıkılamıyordu.

Sorun, doğal olarak 2B meselesinin Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Orman Kanunu gibi birbirinden farklı yasaları kapsamasından kaynaklanıyordu.

Ama nihayet yasal düzenlemeler ve teknik alt yapı çalışmalarının sonuna gelindi ve arazi tespitleri tamamlandı.

Örneğin 2B arazilerinin en çok bulunduğu il olan Antalya’da ilk tespitlere göre 46 bin hektara yakın 2B arazisi bulunuyor ve bunun 31bin 481 hektar orman vasfını kaybetmiş olan Hazine adına tescil edilmiş alanlar. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile 2B arazileriyle ilgili çalışmada sona gelindi. Ama sadece Antalya değil, diğer bölgelerde de Hazine adına tescil işlemleri tamamlandı ya da tamamlanmak üzere.

Kadastro çalışmalarının yıllarca sürdüğü, buna karşılık 2B’lerin kadastrosunun sadece 2005’ten bu yana yapıldığı dikkate alınırsa işlemlerin bu denli kısa sürede bitirilmesi büyük başarı.

Konu ile ilgili çalışmalar gerçekten de kolay değil, çok zor bir iş. Emeği geçen ilgili müdürlük çalışanlarına da teşekkür etmek lâzım.

Şimdi iş yeni yasama dönemini beklemeye kaldı. Hem 2B arazilerinde oturanlar, hem de Türkiye açısından 2012 yılından itibaren yeni bir dönem başlayacak. Kuşkusuz yapılması gereken bu satışların toplum vicdanında yara açmayacak bedellerle gerçekleştirilmesidir. Yani, yasalara uyan vatandaşlar da bu satışların sonunda bir hakkaniyet duygusu edinebilmelidirler.

Bülent Yıl/ İstanbul Babamın 1968 yılından itibaren vergi ödediği orman kenarındaki arsa, köyde yapılan kadastroda, köy muhtarı ve meclisi tarafından köyün arazisi olarak gösterilmiş. Arsa sanıyorum 2B arazisi.

Bu arsayı üzerimize alabilmemiz için ne yapmamız gerekli? Kadastro Kanununa göre kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder. Ve kadastro müdürü çalışmaya başlanacak bölgeyi 15 gün önce duyurur, hangi gün ve saatte başlanacağını bildirir. İşlemler tamamlandıktan sonra bu durum 30 gün süre ile ilân edilir ve itirazı olanların ilân süresi içinde kadastro mahkemesine dava açabileceklerini belirtilir. İlânda tespitler, cetveller, pafta örnekleri, kadastro harçları belirtilir.

30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.

Onaylanan tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç üç ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

Sorunuzda kadastro ile ilgili tarih belirtmediğiniz için size yasal uygulamayı açıklamaya çalıştım. 2B arazisi dediğiniz alan için, ilân süresince itiraz edebilir, kadastro mahkemesine dava açabilirsiniz, yoksa arsayı geri almanız mümkün değil.

Sabah/Nüsa Uğur

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

6 Bin 435 Gayrimenkulün Satışı Durduruldu!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, darbe girişiminden önce satılan 6 bin 435 taşınmazı, mal kaçırma …